Showing 1–16 of 338 results

Hanna – Glamorous

15.00 


The medium is visibly in Near Mint condition, a subtle crackle can be heard while listening.
Médium je viditeľne v stave Near Mint, počas počúvania počuť jemné praskanie.
In track A4 a strong crackle can be heard about 4 times.
V skladbe A4 je počuť asi 4 krát silné prasknutie.
Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

S.U.M.O. – Ntujjo

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané