Showing 1–16 of 134 results

Hanna – Glamorous

15.00 


The medium is visibly in Near Mint condition, a subtle crackle can be heard while listening.
Médium je viditeľne v stave Near Mint, počas počúvania počuť jemné praskanie.
In track A4 a strong crackle can be heard about 4 times.
V skladbe A4 je počuť asi 4 krát silné prasknutie.
Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

S.U.M.O. – Ntujjo

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Dave Kurtis Feat. Daniel Gonzalez – Latinos Del Mundo

3.60 


At the end of track A1 you can hear a few pops
Na konci skladby A1 počuť pár puknutí
Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Ian Carey Project – Love Won’t Wait

3.80 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Unknown – Selection

3.50 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Perpetual Two – Tribal Quest

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

10 Blondes In The Groove – Salsoul Orchestra

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Luca Ricci – The Inside That Counts

4.20 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Auréi – Life

3.90 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Shik Stylkø – Musica

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Wawa – Nova EP

3.50 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

The Spangladroidz Feat. Loni Clarke – Rushin 2003

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Kidstuff – Alright (The Remixes) part one

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Weekend World – Milkweed

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Various – Sampler 15

4.50 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Peruz vs. Frank Nastri – Absolutribe

4.50 


B1 – There is an audible crackle for the first 15 seconds
B1 – Prvých 15 sekúnd je počuteľné praskanie
Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané