CATERPILLAR

Slovak

Prezývka Caterpillar je takpovediac ekvivalentom kvality a vkusu. Ide o magické prepojenie talentovaných rúk a uší spolu s osobnosťou Caterpillara. House-ový dj zo severného Slovenska, ktorý za svoju vyše 20 ročnú éru odohral nespočetne veľa setov v rôznych kluboch Slovenska a Českej republiky. Stal sa členom skupiny ľudí okolo fungovania legendárneho GURU klubu v Žiline. Aktuálne podporuje elektronickú scénu v Žilinskom kraji.

English

The nickname Caterpillar is, so to speak, the equivalent of quality and taste. It is a magical connection of talented hands and ears together with the personality of Caterpillar. House DJ from northern Slovakia, who during his more than 20 years era played countless sets in various clubs in Slovakia and Czech Republic. He became a member of a group of people around the legendary GURU club in Žilina. It currently supports the electronic scene in the Žilina region.

ŠTÝL

House, Deep, Disco, Funky, Swing

HUDBA

Mixcloud