Showing 1–16 of 91 results

Hanna – Glamorous

15.00 


The medium is visibly in Near Mint condition, a subtle crackle can be heard while listening.
Médium je viditeľne v stave Near Mint, počas počúvania počuť jemné praskanie.
In track A4 a strong crackle can be heard about 4 times.
V skladbe A4 je počuť asi 4 krát silné prasknutie.
Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

Dave Kurtis Feat. Daniel Gonzalez – Latinos Del Mundo

3.60 


At the end of track A1 you can hear a few pops
Na konci skladby A1 počuť pár puknutí
Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané

10 Blondes In The Groove – Salsoul Orchestra

4.00 


Direct recording from a turntable
Priama nahrávku z gramofónu
All vinyls are washed / Všetky platne sú prané